1%

1%
Idén is mód van arra, hogy a magánszemélyek éves személyi jövedelemadójuk 1 % - át az MTK utánpótlás korú sportolóikra fordíthassák.
A támogatásból sportfelszerelést és a sportolók képzését biztosítjuk. Ezért arra kérjük Önt, hogy adójuk 1%-val támogassa ilyen módon az MTK Sportalapítványát.
Adószám:
19010155 - 1 - 42

FRISS HÍREK

KÉPEK

további képek >>

A 115 Éves MTK
Rövid bepillantás a Magyar Testgyakorlók Köre történetébe
1888. november 16-tól napjainkig

Az MTK hazai és nemzetközi viszonylatban az egyik legismertebb és legeredményesebb magyar sportegyesület, amelyet 1888. november 16-án alapítottak meg olyan fiatal sportemberek, akik ellenezték a kor merev torna központúságát és más sportágakat is mûvelni akartak.

Ezért már a megalakuláskor a torna mellett létrehozták az atlétikai, birkózó, a kerékpár és a súlyemelõ szakosztályokat, késõbb létrejött az úszó, a vívó, majd 1901-ben megkezdte mûködését a labdarúgó szakosztály is.

1905-ben megválasztották az MTK elnökének Brüll Alfrédot a felvilágosult európai mûveltségû tõkést, aki közekl 40 évig állt az egyesület élén. Szellemiségével az MTK és a sport iránti rajongásával, valamint anyagi lehetõségeivel nemzetközi hírûvé fejlesztette az egyesületet. A II. világháború alatt és az azt követõ években az aktuális politika követelményei miatt az egyesületnek számtalan nehézséggel kellett megkûzdnie, de szellemiségét mindvégig megõrizte.

1972-ben a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az ízig-vérig MTK-s Fekete János került az egyesület élére. A nemzetközileg elismert bankszakember megegyezett a kereskedelmi minisztériumokkal és a szakma szakszervezetével, hogy vállalják az MTK bázisának szerepét. E megegyezés némi kompromisszumot kívánt, mivel a bázishoz tartozó Magyar Testgyakorlók Köre és a Vörös Meteor MTK-VM fúziója után MTK-VM-re módosították az egyesület nevét. Ez alapvetõen elõnyös volt, mert közel két évtizeden át zavartalan mûködést biztosított a klub részére.

Az egyesület az eddigi 115 éves fennállása alatt nagyszerû sportsikereket ért el.

A nyári olimpiai játékok sportolói közül:
30 olimpiai aranyérmes
22 ezüst érmes
12 bronz érmes

Sportolói közütl olimpiai bajnokok lettek:

Halmay Zoltán úszó, Hódós Imre és Weisz Richár birkózók, Antal Róbert, Brandy Jenõ, Hazai Kálmán, Homonnay Márton és Dr. Keserû Ferenc vízilabdázók, Pataki Ferenc tornász, Dunai Lajod, Hidegkuti Nándor, Kovács Imre, Lantos Mihály, Palotás Péter, Sárközi István és Zakariás József labdarúgók, Papp László és Török Gyula ökölvívók, Bárány Árpád, Gábor Tamás, Gerevich Aladár, Horváth Zoltán, S. Dömölky Lídia, Schmitt Pál és Tordasi Ildikó vívók, Storcz Botond kajakozó, Adorján András nemzetközi, Prtisch Lajos nemzetközi, Polgár Zsuzsanna nemzetközi, Polgár Judit nemzetközi és Polgár Zsófia nõi nagymester sakkozók.

Az MTK versenyzõi napjainkban több mint 100 Világ és Európa Bajnokságot nyertek, soraikban olyan kíváló sportemberek révén, mint például a sokszoros világbajnok Barna Viktor és Mednyánszky Mária asztaliteniszezõk, Wichmann Tamás kenus, Szabó István, Storcz Botond, Kovács Katalin kajakozók, Kovács Edit, Szõcs Zsuzsanna, Tuschák Katalin, Eöry Diana, Várkonyi Mariana, Hormay Adrien, Mincza Ildikó vívók.

1989, a rendszerváltás óta az egyesület ismert régi nevén - MTK - mûködik. Az egyesület a hazai sportéletben betöltött szereplére mutat, hogy sportolói közel 1500 felnõtt bajnoki címet értek el. Az MTK-ban mindig is kiemelkedõ képességû edzõk, szakedzõk, mesteredzõk foglalkoztak sportolóinkkal, akár a sporttal ismerkedõ kisgyerkekkel, akár a már befutott sportolókkal.

Az MTK legnépszerûbb szakosztályát a labdarúgók képezik. A futbalisták 22 elsõ osztályú magyar bajnokságot nyertek 12 alkalommal elhúdították a Magyar Kupát, kétszeres Közép európai Kupa gyõztesek, VVK bronz és KEK ezüst érmesek.

 Az MTK számos kíváló játékost adott a magyar labdarúgásnak, a már említett olimpiai bajnokokon kívül olyan egyéniségeket mint Orth, Titkos, Sas, Braun, Molnár, Opata, Jeney, Sándor Csikar, Illés Béla és sokan mások. 1996 januárban a Labdarúgó szakosztály önálló lett és MTK HUNGÁRIA FC náven szerepel.

2002-ben a Közgyûlés az egyesület új elnökévé Szecsõ Attila Csabát választotta.

Fekete János - elismerve 30 éves MTK-s munkásságát az MTK Örökös Tiszteletbeli elnöke lett.

Az MTK meglakulása óta következetesen polgári, demokratikus sportegyesület, amelyben vallásra, mezetiségre, iskolai végzettségra és foglalkozársa való tekintet nélkül mindig otthonra leltek a tehetséges sportolók.

Az MTK volt az elsõ hazai több szakosztályos egyesület, valamint itt kaptak elõször szavazati jogot az ifjúsági sportolók és hazánkban elõször itt nyert polgárjogot a nõk sportolása.

Az MTK-ban mûködtek elõször külföldi edzõk és versenyeztek más nemzetiségû sportolók.

Az egyesület számos sportág - asztalitenisz, birkózás, kerépkpározás, ökölvívás, súlyemelés, úszás - hazai elterjesztõje és elsõ Országos Bajnokságainak megrendezõje volt.

A felsoroltakon túl, sok országos sportági Szövetség magalakításában játszott vezetõ szerepet.

Egyesületünk büszeke a harmadik évezredben is sportolóira és sporteredményeire, s õrizzük az MTK múltjának emlékeit, a régi relikviákat, fotókat, a kopott érmeket, kupákat, okleveleket, s mindet, ami a múltat idézi a jelen és a jövõ nemzedék számára.

Európa Bajnokaink
Az MTK Európa-Bajnoki aranyérmesei 1925-tõl
1925. Németh Jeno birkózás
1926. Hornonnai Márton vízilabda
1927. Hornonnai Márton vízilabda
1930. Hornonnai Márton vízilabda
1930. Keseru Ferenc dr. vízilabda
1934. Brandy Jenõ vízilabda
1934. Hornonnai Márton vízilabda
1938. Brandy Jenõ vízilabda
1938. Mezei Ferenc vízilabda
1951. Papp László ökölvívás
1958. Földy László asztalitenisz
1958. Gyetvai Elemér asztalitenisz
1958. Sidó Ferenc asztalitenisz
1958. Kóczián Éva asztalitenisz
1958. Farkas Gizella asztalitenisz
1959. Kóczián Éva asztalitenisz
1960. Bubonyi Zoltán asztalitenisz
1960. Földy László asztalitenisz
1960. Sidó Ferenc asztalitenisz
1960. Farkas Gizella asztalitenisz
1960. Kóczián Éva asztalitenisz
1960. Sidó Ferenc asztalitenisz
1964. Kóczián Éva asztalitenisz
1966. Kóczián Éva asztalitenisz
1967. Kemecsey Imre kajak
1969. Wichmann Tamás kenu
1975. Rovnyai János birkózás
1997. Storcz Botond kajak
1997. Mincza Ildikó vívás
1998. Kovács Iván vívás
2001. Mincza Ildikó 2 x EB arany vívás
2001. Hornay Adrienn vívás
2002. Mincza Ildikó vívás
2002. Hornay Adrienn vívás
Világbajnokaink
Az MTK Világbajnoki aranyérmesei 1926-tól

1926. Jacobi Roland dr. asztalitenisz
1926. Mechlovits Zoltán asztalitenisz
1926. Pécsi Dániel dr. asztalitenisz
1926. Mednyánszky Mária asztalitenisz
1928. Jacobi Roland dr. asztalitenisz
1928. Mechlovits Zoltán asztalitenisz
1928. Pécsi Dániel dr. asztalitenisz
1928. Klucsikné Mednyánszky Mária asztalitenisz
1929. Barna Viktor asztalitenisz
1929. Mechlovits Zoltán asztalitenisz
1929. Szabados Miklós asztalitenisz
1929. K.Mednyánszky Mária asztalitenisz
1929. Szabados Miklós asztalitenisz
1930. Barna Viktor asztalitenisz
1930. K.Mednyánszky Mária asztalitenisz
1931. K.Mednyánszky Mária asztalitenisz
1931. Szabados Miklós asztalitenisz
1931. Barna Viktor asztalitenisz
1932. Szabados Miklós asztalitenisz
1932. K.Mednyánszky Mária asztalitenisz
1932. Barna Viktor asztalitenisz
1933. Barna Viktor asztalitenisz
1933. Boros István asztalitenisz
1933. K.Mednyánszky Mária asztalitenisz
1933. Szabados Miklós asztalitenisz
1935. K.Mednyánszky Mária asztalitenisz
1949. Várady Andorné kézilabda
1950. Farkas Gizella asztalitenisz
1952. Szepesi Kálmán asztalitenisz
1953. Farkas Gizella asztalitenisz
1954. Kovács László kajak
1954. Nagy László kajak
1954. Szigeti Zoltán kajak
1954. Vagyóczki Imre kajak
1954. Bánfalvi Klára kajak
1954. Pintér Hilda kajak
1954. Bercelly Tibor vívás
1954. Gerevich Aladár vívás
1955. Dörnölky Lídia vívás
1955. Gerevich Aladár vívás
1955. Szepesi Kálmán asztalitenisz
1957. Gerevich Aladár vívás
1957. Horváth Zoltán vívás
1957. Gerevich Aladár vívás
1958. Horváth Zoltán vívás
1959. Bárány Árpád vívás
1959. Gábor Tamás vívás
1959. Sákovics József vívás
1959. Sákovicsné Dömölky Lídia vívás
1962. Horváth Zoltán vívás
1967. Sákovicsné Dömölky Lídia vívás
1970. Wichmann Tamás kenu
1970. Schmitt Pál vívás

1971. Szabó István kajak
1971. Wichmann Tamás kenu
1971. Hollósy Katalin kajak
1971. Schmitt Pál vívás
1973. Tordasi Ildikó vívás
1974. Szabó István kajak
1974. Wichmann Tamás kenu
1975. Szabó István kajak
1975. Árva Gábor kenu
1975. Szabó István kajak
1977. Szabó István kajak
1977. Wichmann Tamás kenu
1978. Szabó István kajak
1978. Adorján András sakk
1978. Portisch Lajos sakk
1979. Wichmann Tamás kenu
1981. Wichmann Tamás kenu
1982. Wichmann Tamás kenu
1982. Sarusi Kis János kenu
1985. Sarusi Kis János kenu
1985. Helyi Tibor kenu
1986. Sarusi Kis János kenu
1987. Kovács Edit vívás
1987. Szocs Zsuzsanna vívás
1987. Tuschák Katalin vívás
1989. Eory Diana vívás
1989. Szocs Zsuzsanna sakk
1990. Polgár Zsuzsanna sakk
1990. Polgár Judit sakk
1990. Polgár Zsófia sakk
1991. Eory Diana vívás
1991. Szocs Zsuzsanna vívás
1991. Várkonyi Marianna vívás
1992. Szocs Zsuzsanna vívás
1992. Várkonyi Marianna vívás
1993. Várkonyi Marianna vívás
1995. Hornay Adrienn vívás
1995. Bártfai Krisztián kajak
1997. Hornay Adrienn vívás
1997. Storcz Botond kajak
1998. Kovács Iván vívás
1999. Mincza Ildikó vívás
2001. Kovács Katalin kajak
2001. Fazekas Krisztián kajak
2002. Hornay Adrienn vívás
2002. Mincza Ildikó vívás
2002. Kovács Katalin kajak
2002. Paksy Tímea kajak
2003. Kovács Katalin kajak
2003. Rasztóczky Eszter kajak
2003. Fazekas Krisztina kajak
2003. Paksy Tímea kajak
2003. Patyi Melinda kajak

REGISZTRÁCIÓ

név:
jelszó:
Ilyen lesz 2016-tól a Hidegkuti Stadion:


A jövő Lantos Mihály Sportközpontja:

MTK Indulók:
MTK Indulók
Olimpiai Almanach

Asztalitenisz világbajnokok

MTK 120 ÉV

MTK Női Labdarúgó Csapat

KVÍZ

Minek a rövidítése az MTK?

 Magyar Testépítők Köre
 Magyar Testgyakorlók Köre
 Magyar Torna Klub
 Magyar Testedzők Klubja

ALAPSZABALY

Fegyelmi
2015.március 1. vasárnap
HKSzCsPSzV
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ön mióta szimpatizál az MTK-val?
Amióta az eszemet tudom
Tinédzser korom óta
Felnőtt koromban lettem MTK drukker
A közelmúltban kedveltem meg a kék-fehér színeketSzavazat: 45157
A szavazás állása >>
Oldalunk együttműködő partnerei:

Krstály Cukrászda

Online Díszállat Kereskedés

Az oldalt a Panzi-Pet Kft.  üzemelteti.
Bármely híranyag, illetve archív fotó felhasználása csak a forrás feltüntetésével, saját képek felhasználása pedig, csak az mtkinfo.hu írásos beleegyezésével engedélyezett.